Tilinpäätös

Tilinpäätös laaditaan tilikauden loputtua.

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaisesti. Tilinpäätöksen sisältö on tarkkaan määritelty, ja kaikki esitettäviksi määrätyt tiedot on ilmoitettava.

Tilinpäätöksessä olevat dokumentit voivat olla erilaisia eri maissa. Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä tulee olla seuraavat dokumentit:

  • tuloslaskelma (joka kuvaa tuloksen muodostumista)
  • tase (joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa)
  • tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  • rahoituslaskelma*
  • toimintakertomus* tilinpäätöksen liitteenä.

*Rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan kuitenkin vain suurilta yrityksiltä ja pörssiyhtiöiltä.

Kirjanpitolaki määrää, että jokaisen kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös.

Veroilmoitus

Meillä tilinpäätöstyöhön sisältyy myös kausiveroilmoitus, joka tulee jättää neljä (4) kuukautta tilikauden päättymisestä.

Suomessa veroilmoitukseen tulee liittää osakeyhtiössä:

  • tilinpäätös
  • hallituksen kokouspöytäkirja
  • yhtiökokouspöytäkirja
Palkanlaskentapalvelut.

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Teemme tilinpäätöksen
ja veroilmoituksen puolestasi.
Ota yhteyttä, niin aloitetaan!

Ota yhteyttä!